Hol javítják meg a laptopot gyorsan?

Itt találsz laptop szervizt.

Laptoposhoz

Mennyibe kerül egy szép télikert?

Itt találsz télikertépítőt

A télikertbe

Hogyan használjam a laptopot?

A laptop használatának alapvető szabályai, tippek és ötletek

tovább a laptop tanácsadóhoz

A kert és örökzöld növényei

2019.05.04.

Fenyőfélék és tűlevelűek

Örökzöld fenyő a kertben és teraszonFás szárú növényeink örökletes és környezeti feltételek által meghatározott ritmusban élnek. Ez a ritmika a trópusokon kevésbé, a mediterránban jobban, a mérsékelt és hideg égövben kifejezetten nyomon követhető. Az életritmus főbb szakaszai a következők: tavaszi fakadás, virágzás, nyári növekedés, őszi termésérés és lombhullás, majd téli nyugalom. A lombhullás a leginkább szembetűnő változás. Gondoljunk csak a nyáron zöld erdő ezer színbe való őszi átváltozására, a vastag avartakaróra s a télre kopaszon maradó fák elmúlást idéző hangulatára.

Fák lombjai és levele

A természetes lombhullás, a levelek leválása bonyolult élettani folyamat, melyet mindig a környezeti feltételek jelentős változása vált ki. A trópusokon, ahol állandóan nedves meleg van, a fák sohasem veszítik el egyszerre valamennyi levelüket. A mérsékelt és hideg övben ősszel a fény és a hőmérséklet egyidejű csökkenése, a Föld más területein a rendszeresen ismétlődő száraz periódusok idéznek elő lombhullást.

Ezt követően a fák többé kevésbé nyugalmi állapotban vannak. Ilyenkor az élettani folyamatok lényegesen lelassulnak, némely életjelenség teljesen megszűnik.

Ha figyelmesen megfigyeljük a kertben az őszi lombhullást, azt láthatjuk, hogy a tél beállta után is vannak olyan fák és bokrok, amelynek a levele hiánytalanul és épségben megmarad.

Télikert és terasz fái

Vajon miért hullik le az egyik kerti faj levele és miért marad meg ugyanolyan körülmények között a másiké?
A törzsfejlődés folyamán a fajokat különböző környezeti hatások érték, melyekre a növények eltérően reagáltak, más-más irányban változtak meg. A hő vagy a víz hiányához egyes fajok úgy alkalmazkodtak, hogy a kedvezőtlen évszakban lehullatták levelüket, mások úgy alakultak át, hogy elviseljék a kedvezőtlen körülményeket. Egyes elméletek szerint az örökzöldek ősibb növények, mint a lombhullatók.

A lombhullatás mint tulajdonság csak később alakult ki, ezzel alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, elsősorban a hideghez és a szárazsághoz. Ezt látszik igazolni, hogy fejlődéstörténetileg ősibb növénycsoportok között – pl. fenyő – több az örökzöld, mint az újabbak között.

A fenyő mint örökzöld

Az örökzöld-levelűség a legkülönbözőbb rendszertani egységekben fordul elő. Itt elsősorban a fenyőket kell kiemelni, melynek nagy része örökzöld, s csak néhány nemzetségük lombhullató. A fenyők viszonylag szűk rokonsági kört alkotnak, azonban a lomblevelűek egymástól nagyon távol álló nemzetségeinek fajai lehetnek örökzöldek vagy lombhullatók.

A mezőgazdasági vízkezelés berendezései

2019.04.25.

Kiegészítő szerelvények

Öntöző vízkezelés a mezőgazdaságbanEgész sereg olyan szerelvény van, amelyek a csepegtető öntözőberendezések üzemének javítását, teljesítményük fokozását szolgálják. Ilyenek például a következő vízkezelési berendezések:

 • biztonsági szerelvény
 • vezérlőberendezés
 • vegyszereket oldó szerelvény
 • műtrágyákat oldó szerelvény.

A vízkezelés biztonsági szerelvények

A mezőgazdaságban az öntözőberendezések vízszállító és -osztó hálózatába az ivóvízellátó hálózatok biztonsági szerelvényeivel megegyező berendezéseket célszerű illeszteni. Ezek a szerelvények is megtalálhatók a megfelelő szaküzletekben. Néhány vízkezelő biztonsági berendezésű:

 • légtelenítő szelepek,
 • víztelenítő szelepek,
 • kiegyenlítő tartályok,
 • öblítőszelepek stb.

Öntözővíz vezérlés

Valamely öntözőberendezés üzemeltetése egy sereg különféle feladat elvégzését jelenti. Az üzemeltetőnek esetenként be kell avatkozni a rendszer pillanatnyi állapotába.

Az öntözőrendszer vezérlésének pontjai:

 • a vízkivételi műnél az öntözés beindítása és leállítása alkalmából,
 • a vezetékhálózat elágazásainál,
 • a víztisztító készülékeknél,
 • a vegyszer- és műtrágyaadagoló berendezések esetében.

Cseppenkénti öntözés

A csepegtető öntözés esetében a csepegtetőtestek vízszállítása 1-2 l/h körüli. Ha egy kifejlett almafa optimális körülmények között 30-40 l vizet fogyaszt naponta nyár derekán, két-három csepegtetőtesttel ezt a vízmennyiséget napi mintegy 10-15 óra üzemidővel ki lehet adagolni. Ez esetben a csepegtető öntözőberendezés egész hálózata nyomás alatt van, és valamennyi csepegtetőtest működik a telje 10 órás üzemidő alatt.

A cseppenkénti öntözés előnye tehát, hogy nincs szükség az öntözőberendezésen belüli vízkormányzásra. A vezérlés feladatai egyszerűek. Megoldhatók emberi munkaerővel is, különösen, ha az öntözővíz tiszta s az eltömődéstől nem kell tartani. Hátránya ugyanakkor, hogy a cseppenkénti öntözés csepegtetőtesteinek átfolyási szakaszai éppen a kis vízszállítás érdekében szűkek. Már egy kis vízszennyezéstől is könnyen eltömődnek, még gondos víztisztítás esetén is.

A világ számos országában ezért a csepegtető öntözőberendezéseket a mikrosugaras, miniszórófejes vízadagoló testek irányába fejlesztik.

Vízgazdálkodási kérdések globális aspektusai

2019.04.09.

A vízhiány és az árvizek problémája

Víztisztítás és vízkezelés.A vízgazdálkodás problémái egyre inkább előtérbe kerülnek az utóbbi évek globális helyszínein. A szakemberek egybehangzó véleménye alapján 15-20 év múlva ér el a klímaváltozás olyan fokra, amikor a vízgazdálkodás módszereiben gyökeres változtatásokra van szükség.

Magyarország és a vízgazdálkodás

A magyar vízgazdálkodás feladatainak meghatározása csak globális léptékben lehetséges, hiszen a Kárpát-medence vízügyi egységet alkot. A Duna vízgyűjtő területének kutatása és szabályozása nem lehetséges a politikai tagoltság rendszerében, hiszen az ivóvízellátás rendszere összefüggésben áll egymással.

A globális szemlélet lényege, hogy a vízhiány, a vízminőség megóvása, az árvizek elleni hatékony küzdelem nemzetközi összefogást és hatékony együttműködést igényel. A közös programok, az együttműködés szakmai szervezeteinek kialakítása mellett a közös automatizált adatgyűjtő és feldolgozó rendszer létrehozása is fontos lehet.

A vízügyi problémák átalakulása

A globális vízkezelés legfontosabb feladata, mintegy 150 évvel ezelőtt a túl sok víz kezelése volt. A szomszédos országok vízügyi szakembereinek legfontosabb feladata az árvizek elleni hathatós védelem kidolgozása volt.

Napjainkban a tendencia megváltozott, a szakemberek erőfeszítéseit a várható globális vízhiány elhárítására kell összpontosítani. A vízügyi szakemberek a folyók ártereit, a vízgyűjtőterületek tisztaságának biztosítását csak egységes összefogással teremthetik meg.

Újragondolt városi életmód

Furcsa tény, hogy a nagyrészt vízen élő Hollandia egyik legnagyobb problémája a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása. A probléma egyre inkább globális méreteket ölt, a folyamatosan fejlődő gazdaságnak és az iparnak egyre nagyobb a vízigénye, melyet a csökkenő és elszennyeződő vízkészletekkel nehéz kielégíteni és biztosítani. A szakemberek véleménye az, hogy a megoldás a vízgazdálkodás tökéletesítése mellett a hulladékfeldolgozás és a szennyvíztisztítás optimalizálása lehet.

Címkék: víz tisztítás

Vízszállítás a csepegtető öntözéshez

2019.03.27.

Csőrendszer és vízkezelés

Öntözés és vízkezelésA mezőgazdasági vízkezelés egyik feladata a megfelelő mennyiségű víz biztosítása az öntözéshez. Az öntözőrendszerben a víz szállítása a megfelelően kiépített szárnyvezetékekben történik. A csepegtetőszárnyak hidraulikájáról, a nyomás és a szállított vízmennyiség alakulásáról pontos statisztika készül.

A szárnyvezeték két-két szomszédos csepegtetősteste közötti szakaszokban szállított öntözővízhozam nagyságát, mennyiségét egy számtani haladvány határozza meg.

A vezetékrendszer hossza

A szárnyvezeték hosszában a csökkenő vízszállítás eredményeként a súrlódási veszteség minden szakaszban más, és ezeket a veszteségeket a tervezés során számításba kell venni. A súrlódási veszteségek a szárnyvezetékek méretezésének fontos alapadatai.

A műanyag csővezeték

A víz szállítására a műanyag csővezetékek telepítése jelent gazdaságos megoldást. Az ilyen csőrendszerben keletkező nyomásveszteség könnyen kiszámítható, erre a Hazen-Villiams egyenletet alkalmazzák.

Számításba kell venni a szárnyvezetékben:

 • cseppenkénti öntözésnél lamináris és átmeneti áramlás fordul elő
 • kortyonkénti öntözésnél lamináris, átmeneti és turbulens áramlás fordul elő.

A vízszállító csőrendszer tulajdonságai

Tervezéskor az alábbi tulajdonságok számítására és tervezésére van szükség:

 • a rendelkezésre álló nyomás a szárnyvezeték elején
 • a szállított vízmennyiség
 • a csepegtetőtesteknél levő nyomás.

A nyomás a szárnyak elején úgy kell megválasztani, hogy figyelembe véve a vezetékszakaszokban fellépő súrlódási veszteséget és a geodéziai magasságkülönbséget a vízadagoló csepegtetőtestek számára elegendő nyomás maradjon a vízhozam kiszolgálására.

A mezőgazdaságban a csepegtető öntözés kiépítésekor a megfelelő vízkezeléssel biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a vízkivételi helyen a szükséges mennyiségben és minőségben az öntözővíz. A szűrőberendezések és szivattyúk telepítése során nem csak a minőséget, hanem az energiatakarékosságot is előtérbe kell helyezni.

Címkék: víz tisztítás

Fotelek és kanapék kárpitozása

2019.03.10.

Kárpit készítés ülőbútoroknál

Kárpitozott szék, bútorA kárpitozott ülőbútorok fejlődésében – az egyes bútortípusok kialakulásában – a fotelok és kanapék jelentették az utolsó állomást. Ebben közrejátszott az is, hogy csak a barokk korszak végén teremtődtek meg a mai értelemben vett kényelmes ülőbútor készítésének feltételei. Ekkor kerültek ismét összhangba a gyártási lehetőségek a régóta meglevő igényekkel. A karosszék a szék és fotel közötti átmeneti bútor. A fotel már nem a kényelmes munkavégzést, hanem a pihenés minél teljesebb kényelmét szolgálja. Ezt az igényt csak megfelelő rugalmasságú, ugyanakkor az emberi test anatómiai felépítését is követő ülőbútorokkal lehet kielégíteni.

A fotel kárpit cseréje

A kanapé, fotel szerkezetével külön nem kell foglalkoznunk, mert lényegében több üléses fotelnek tekinthető. Sok olyan fotelszerkezet ismert, amelyek egymás mellé sorolhatók. Így az azonos szerkezetből, ha a két oldalára karokat szerelnek fotel, ha többet összekapcsolnak és a két szélső elemre helyeznek kart, kanapé keletkezik.

Természetesen nem minden kanapészerkezet ennyire azonos a fotelével. A beülésre merőleges irányú állványszerkezeti elemek és a kárpitozás néhány szerkezeti eleme eltérhet a fotelétől, de ezek a szerkezet lényegét nem, inkább méretezését vagy technológiáját érintik.

Hagyományos kárpitozású fotelek és kanapék

A hagyományos fotelszerkezetek kb. másfél évszázadon keresztül gyártották. Ez idő alatt méretben, formában és szerkezeti megoldásban rendkívül sok fotelfajtát hoztak létre. A századforduló táján – a szecesszió és a kevert stílusok formai igényeit is kielégítően – a fotelkárpitozás legrafináltabb megoldásai alakultak ki. A hagyományos szerkezetű fotelok között a viszonylag egyszerű, nyitott karral készítettek is előfordultak és mélytűzéssel készített fotelok.

Kárpitozott állványszerkezet

A hagyományos fotelállványok szerkezetileg sokfélék lehetnek. Abban általában megegyeznek az alapszerkezetek, hogy az ülést, a támlát és a karokat tartó vázszerkezeti részek mereven egymáshoz kapcsolódnak, a fotel fő vonalvezetését követve térbeli szerkezeti egységet alkotnak. A fotelállványok lábakon állnak. A kárpitosmunka során csak a legjobb minőségű kárpit anyagokat használják fel.

Címkék: kárpitos

Kárpitos szerszámok és gépek

2019.02.05.

A kárpit felújításához szükséges eszközök

Kárpitos szerszámokA kárpitosmester a maga nemében művészember, aki a bútorok kárpitozását hagyományos technikákkal, általában kézi szerszámokkal végzi. Mivel a kárpit készülhet nagyüzemi módszerekkel, új ás régi bútorok kárpitja felújításra is szorulhat, a szerszámokat és gépeket ezért a következőképpen csoportosítjuk:

 • hagyományos kéziszerszámok és -eszközök
 • korszerű kárpitos kéziszerszámok és kisgépek
 • kárpitosipari gépek, gépsorok és berendezések.

Figyelembe kell venni, hogy gyakran előfordul, hogy ugyanazon kárpitozási feladatot különbözőképpen végezhetünk el.

A tartószerkezet és rugószerkezet szerszámai

A hagyományos kárpitos szerszámok között a tartószerkezet és rugószerkezet javítására és szerelésére az alábbi szerszámokat használjuk: kalapácsok és fogók.

Kalapácsok

A hagyományos kisipari kárpitozás leggyakrabban használt szerszámai a kalapácsok. A tartószerkezet és rugózat szegezésén kívül a bevonóanyagok rögzítésekor és a díszítő munkához is használatosak. A kárpitoskalapácsok a görbült szegek eltávolítására is alkalmasak. Ennek megfelelően egyik végén hengeresek, a másik végén lapítottak a különböző méretű szegek kihúzására alkalmas ék alakú hasítékkal.

A hagyományos kárpitoskalapácsok kör alakú ütőfelületének mérete a munkavégzés igényéhez igazodott. Az egészen hegyes, úgynevezett spitzkalapácsok ütőfelületének átmérője 5-6 mm volt. Az általános célú kárpitoskalapácsok feje 150-200 g-os.

Fogók

A kéttölcsérrugók végére kampókészítésre, félrugó-kialakításra, a rugókból élkeret készítésére és sok más célra, például a tartószerkezet megfeszítésére, a görbült szegek elcsípésére és sok más célra, például a tartószerkezetek megfeszítésére, a görbült szegek elcsípésére vagy kihúzására, a huzalok hajlítására és darabolására, valamint különleges kárpitozási feladatok elvégzésére a fogók széles választéka áll a kárpitosok rendelkezésére.

Szalagacélok megfogására és hajlítására a lapos fogók, a huzalok hajlítására a kerek-csőrű fogók alkalmasak.

Egyéb eszközök

A szalagacélból készülő tartószerkezetek anyagának darabolására a satuba fogható lemezolló használható. A heveder és hullámrugós tartószerkezetek feszítésére számos ötletes segédeszközt használnak a kárpitosok, amelyek jellemző típusai: szeges feszítőfa, nyelves hevederfeszítő, feszítőfa gumihevederhez, állítható feszítőszerszám, hullámrugó-feszítő, állítható hullámrugó feszítő.

Címkék: kárpitos

Víztorony és energiatakarékosság

2019.01.30.

Az ivóvízhálózat működtetésének sajátosságai

Víztorony tisztítása és fertőtlenítése.Az ivóvízhálózat hasznos alkotórésze a víztorony, mely biztosíthatja a megfelelő víznyomást a rendszerben. Az építmény segítségével jelentős energiamegtakarítás érhető el a vízellátásban. A víztornyot elektromos szivattyúkkal töltik meg, melyek úgy időzíthetők, hogy az éjszakai, olcsóbb áram időszakában működjenek. A teljesen feltöltött víztornyot a nap folyamán csak a szükséges mennyiségben kell táplálni, így az energiaszámlában komoly megtakarítás figyelhető meg.

A szivattyúk működésének logikája

Az ivóvízszivattyúk csak időszakosan üzemelnek, hiszen amennyiben folyamatosan táplálnák a tornyot, semmilyen energiamegtakarítást sem érnénk el, emellett a víznyomás ingadozásának káros hatásai is érezhetők lennének a rendszerben. A víztorony felső részén elhelyezett víztározóban szintkapcsoló található, mely a maximális telítettség elérésekor leállítja a szivattyút, a minimum állásban újra elindítja a szivattyúzást.

Kiegészítő berendezésként elhelyezhető az időkapcsoló, mely a vízszinttől függetlenül, az olcsóbb éjszakai áram idején feltölti ivóvízzel az építményt.

Tisztítás és fertőtlenítés

A víztornyok tisztításáról és fertőtlenítéséről rendszeres időközönként gondoskodni kell. A víztározó belső falát rozsdaálló festékkel kezelni kell, a megfelelő időközökben azt érdemes frissíteni. A torony fertőtlenítését klór alapú fertőtlenítő szerrel végzik, gyakran alkalmazzák a klór-dioxid szert. A tisztítás elvégzéséhez általában le kell ereszteni a torony vízkészletét, azonban léteznek olyan megoldások is, melyek feltöltve hagyják a berendezést.

Tisztítási szolgáltatást

Az ivóvízhálózat víztornyainak tisztítása bonyolult és veszélyes feladat, ezért nagy fokú szakértelmet igényel. A nem szakszerű munka az ivóvíz felhasználók számára is veszélyes. A városi tulajdonban lévő tornyokat csak speciális szolgáltatók fertőtleníthetik.

Címkék: víz tisztítás

PET palackok gyártása

2018.12.16.

Fertőtlenített tárolóedények ivóvíz tárolására

Műanyag, PET palackok gyártása.Manapság egyre népszerűbben a háztáji gazdaságok, kézműves italok és egyéb készítmények. A megfelelő minőségű csomagolás nem csak a nagyüzemekben jelent gondot, hanem a családi gazdaságok számára is probléma a fertőtlenített, olcsó csomagolóanyag beszerzése. A PET (műanyag) palackokban olcsón és egyszerűen kínálható eladásra a legtöbb italféleség. A magángazdaságok klór-dioxid segítségével olcsón és hatékonyan fertőtleníthetik ezeket a csomagolóanyagokat, így gazdaságossá téve a termelést. A TwinOxid változatos mennyiségben rendelhető meg.

A műanyag edények beszerzése

A nagyobb gyárak és üzemek saját műanyag palackgyárat létesítenek, hiszen óriási mennyiségben van szükségük PET palackra, a kisebb gyárak ezt nem tehetik meg, számukra ez nem lenne gazdaságos. A műanyag palack készülhet friss alapanyagból és újrahasznosított műanyagból is. Az újrahasznosítás csak technológiai feldolgozás után történhet, a legyártott palackokat fertőtleníteni kell, ez biztosítja a becsomagolt italok ízét és minőségét, valamint az élelmiszerbiztonság szempontjából is fontos. A PET palackok egyenes újrahasznosítása tilos, hiszen az egyszer már használt műanyag edényekben megtelepedett baktériumok elpusztítása 100%-ig nem lehetséges.

Termikus sterilizáció

A PET palackok gyártása során, a fröccsöntési folyamat nagy hőmérsékleten történik. A műanyag granulátum olvasztásakor a baktériumok és fertőzésokozók elpusztulnak. Az ivóvíz, üdítőt ital vagy szeszes ital palackozása előtt szükséges a palack fertőtlenítés, hogy a gyártási folyamat és a szállítás során, a levegőből bekerülő mikrobákat elpusztíthassuk, erre a TwinOxide vizes oldata tökéletesen megfelel.

A műanyag palackok feltalálása

A polietilént 1941-ben Angliában a British Calico Printers szabadalmaztatta. A PET palackok tömeggyártása 1970-ben kezdődött, a DuPont cég által. Rövid időn belül felváltotta az üvegből készült palackokat és a legszélesebb körben kezdték el alkalmazni, ivóvíz és technikai folyadékok tárolására is.

Címkék: víz tisztítás

Szennyvíztisztítás a mezőgazdaságban

2018.12.02.

Szennyvíziszap hasznosítása

Szennyvíziszap tisztítása és felhasználásaA mezőgazdaságban kiváló eredmények érhetők el a szennyvízfelhasználás területén. Az ivóvízkészítés mellékterméke a szennyvíziszap, mely hasznos ipari vagy mezőgazdasági alapanyag lehet. A folyamatosan fejlődő és bővülő szennyvíztisztításnak köszönhetően egyre több szennyvíziszap keletkezik, melynek kezeléséről gondoskodni kell. A természetvédelem törvényi szintre emelkedésének köszönhetően egyre szigorúbb szabályozások vonatkoznak a melléktermékek biztonságos elhelyezésére, ezért a termőföldeken elhelyezett iszap nem csak gazdaságos, de biztonságos is lehet.

A szennyvíziszapok osztályozása halmazállapotuk szerint

 • folyékony iszap – az egyik legolcsóbb és legjobban kezelhető szennyvíziszap forma, mely minimális előkezelést igényel, nem csak tápanyagot, de vizet is juttathatunk a földekre
 • földszerű, víztelenített iszap – a folyékony iszaphoz képest lényegesen kisebb a térfogata, így könnyebben kezelhető és szállítható
 • granulált iszap – az egyik legdrágább eljárással készített iszap, mely azonban minimális tömeggel és térfogattal rendelkezik, könnyebb a tárolása és az adagolása, jó áron értékesíthető a mezőgazdaságban.

A szennyvíz tisztítás során létrejött iszap elhelyezése

A szennyvíziszap hasznosítására többféle módszer alkalmazható. Elsősorban a rekultiválandó területeken lehet előnyös komposztálni, különösen jól alkalmazható a korábbi bányaterületek újrahasznosításra történő előkészítésére. Talajjavításra is alkalmazhatjuk, leginkább olyan helyeken, ahol szegényes a terület vízellátása, a talaj tápanyagban szegény.

A legismertebb, legnépszerűbb felhasználási terület a szántóföldeken történő elhelyezés. A szennyvíziszap alkalmas a táplálékláncba nem kerülő és a táplálékláncba kerülő növények talajának dúsítására is, azonban kizárólag gabonafélék, takarmánygabonák, kukorica és repcefélék alá.

Nem alkalmazható zöldségesek és gyümölcsösök földjénél, mert ezek a növények az esetleges káros anyagokat beépítik gyümölcsükbe.

Címkék: víz tisztítás

Az ablakok szerepe a télikert hőszigetelésében

2018.07.16.

Az üveg, mint hőcsapda

Három üvegtáblás hőszigetelő üvegbetét a télikertben.A télikert műanyag nyílászáróinak üvegbetétei határozzák meg az ajtók és ablakok hőszigetelő képességét, megfelelő kialakításuk védi a keretet a lecsapódó kondenzációtól. A télikertépítés során 2-25 milliméteres üvegtáblákat építhetünk be, de a gyakorlatban ritkán fordul elő, hogy 9 milliméternél vastagabb üveget szerelnének be a gyártás során. Az üvegbetétek az infravörös sugárzásnak csak a 230 °C fölötti tartományát eresztik át, minden olyan hősugárzást, mely ez alatt van, hatékonyan szigetelnek. Ennek köszönhetően a meleg a beépített teraszon marad, a napsütés viszont képes bejutni.

Az üvegházhatás jelenségének köszönhetjük, hogy a napsütéses téli időszakokban minimális fűtési kiadásaink lehetnek. Emiatt azonban a nyári melegben szükség lehet a helyiség hűtésére és árnyékolására. Természetesen megoldás lehet az is, ha nem déli fekvésű télikertet építünk, hiszen ebben az esetben nem egész nap érik a nap sugarai az ablakokat.

Energiatakarékosság a télikertben

A megfelelő üvegbetétek kiválasztása lényegesen befolyásolhatja a télikert energiafelhasználását. Optimális esetben az ablaktábla kellő mértékben hőszigetelő, hogy télen kevesebb legyen a fűtésszámla, emellett a fényvisszaverő rétegnek köszönhetően a nyári melegben is kellemes maradhat a benti hőmérséklet.

Az üvegbetétek ablaktáblái közötti tér jelentős mértékben befolyásolja az energiaáramlást, ezért lehetőség szerint inert gázzal kell azt kitölteni.

Többrétegű ablaktábla

Bár európai körülmények között nincs szükség extrém mértékű hőszigetelésre, ennek lehetőségeivel is érdemes megismerkednünk. A télikert ablaktábláinak hőszigetelését a két üvegtábla közötti légrés biztosítja, mely a köznyelvben vákuum, valójában semleges gázzal kitöltött. Bár ennek a légrésnek a mérete befolyásolja a hőszigetelés mértékét, a mérések szerint 5 centiméternél nagyobb légrés már nem hatékony. A műanyag nyílászárók konstrukcióját ezért úgy alakítják ki, hogy több üvegtábla segítségével, többrétegű üvegbetétet gyártanak, ha megerősített hő- vagy hangszigetelésre van szükség.

Háromrétegű télilkert műanyag ablak.

A szakemberek a legújabb kutatások alapján azon a véleményen vannak, hogy bár Európában hagyományosan a kétrétegű üvegbetéteket alkalmazzák, az optimális a három üvegtáblából összeállított és legyártott műanyag ablakbetét.

A téliker és beépített terasz műanyag nyílászáróinak konstrukciójának kiválasztásakor bízzuk magunkat a gyártó szakembereire.

Címkék: télikert, terasz
12

Ezeket a cikkeket olvastad már?