Hol javítják meg a laptopot gyorsan?

Itt találsz laptop szervizt.

Laptoposhoz

Mennyibe kerül egy szép télikert?

Itt találsz télikertépítőt

A télikertbe

Hogyan használjam a laptopot?

A laptop használatának alapvető szabályai, tippek és ötletek

tovább a laptop tanácsadóhoz

A fogtöméskészítés néhány kérdése

2020.04.16.

Fogászaton végzett kezelések

Régi fogászati tömés.A fogászaton az egyik leggyakrabban végzett kezeléstípus a fogtömés, melyet a foghúzás mellett a fogorvos végez. A budapesti kezelések részleteit azért érdemes megismerni, hogy a klinikára érkező páciens tisztában legyen a rá váró történésekkel, ezzel csökkentve a stresszt. A fogtömés típusának és módszerének kiválasztását mindig a kezelőorvos tanácsainak megfelelően csinálják.

Régebbi fogtöméstípusok

A fogtömésben a fogász a betétet, szilikátcement helyett pedig egyrészt kevésbé szembeötlő helyen, másrészt a pulpa veszélyeztetésének csökkentése érdekében (amiért tudatosan eltűrjük a beteggel egyetértésben a kőcement kedvezőtlenebb kozmetikai effektusát).

Kőcement tömés készítéséhez használatos fogorvosi műszerek. Ugyanazokat a műszereket használjuk, mint szilikátcement keverésére és tömésére.

Ha amalgám helyett II. osztályú üreget tömünk kőcementtel, nem mondhatunk le a zsaluzásról, ill. rézgyűrű használatáról.

A pulpa védelme

A fogorvos minden esetben figyelembe veszi, hogy bár a kőcement a szilikátcementnél lényegesen kisebb mértékben veszélyezteti a pulpát, előnyös, ha szigetelő réteggel választjuk el a kőcementet a dentintől. E célra a dublírozás látszik ma a legjobb módszernek, esetleg lakk is használható a fogászat.

A tömés elkészítése

A fogtömés elkészítésekor a fogászaton gyakorlatilag ugyanúgy járunk el, mint szilikát tömés készítésekor. A kőcementet is kondenzálni kell, mégpedig mindig igen gondosan. Különösen fontos ez, ha II. osztályú üreget tömünk, amelynek gingivalis fala mentén az esetleges újabb caries nehezen fedezhető fel. Ezért igen gondosan kell a zsaluzást végeznünk, hogy jó széli záródást kapjunk az üreg gingivalis szélén. Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni annak fontosságát, hogy a cementet kondenzálni kell az üregben, nem elég az üreg falaihoz kenni, hanem lapos végű tömővel csakugyan az élekhez, az üreg alapjához és oldalfalaihoz kell nyomni.

A fogtömés utolsó simításai

A frissen készült kőcement tömés felszínét a fogorvosnál ugyanúgy be kell vonnunk olvasztott paraffinum liquidummal vagy viasszal, mint a szilikát tömését. Zsaluzással készített II. osztályú tömés esetén egyúttal ellenőrizni kell, hogy a fogsorok záródását és illeszkedését zavarja-e az elkészült tömés, s az esetlegesen túl magasra sikerült részből elveszünk. Minthogy e helyeken a transzparenciának nincs jelentősége, ez az utólagos korrekció sem zavar.

A kőcement tömés finírozása és polírozása

A kőcementből készült tömést a fogászaton ugyanúgy nem lehet megkeményedés után az üreg falaihoz tömöríteni, mint a szilikát tömést. Az esetleges kőcementtöbbletet a celluloid csík applikálása közben - mikor levesszük a csíkot az első kondenzálás után - távolítjuk el, amint ezt a műveletet a szilikát tömés készítésekor leírtuk. Hasonlóan kell elvenni a többletet II. osztályú tömés széléről a zsalu eltávolítása után.

A fogászaton, polírozásra finom szerelt köveket, korongokat használunk, amelyeket célszerű paraffinolajjal bekenni.

Ha II. osztályú üreget tömtünk kőcementtel, a zsalu elvétele után olajozott papírkoronggal le kell gömbölyíteni az occlusalis és az approximalis felszín találkozásában keletkezett élt, egyébként rövidesen letörik, és a tömés széli záródása eközben megsérülhet.

Címkék: fogorvos

A műanyag tálcák alternatívái

2020.03.14.

Egyszer használatos, környezetkímélő edények

Lebomló étkészletAz egyszer használatos, eldobható evőeszközök gyakorlati, optimális megoldást jelentenek az élet különböző területein, ám a műanyag poharak és tányérok használata ellentétes a felelősségteljes fogyasztás elképzelésével, súlyosan károsítja a környezetet. A trendek azt diktálják, hogy ne csak arra figyeljünk oda, hogy amit eszünk az egészséges legyen, hanem arra is, hogy amiből eszünk az is egészséges legyen. Míg az étel csak saját egészségi állapotunkra lehetnek hatással, az eldobható, műanyag étkészletek környezetünk egészségét is befolyásolják.

A műanyag alternatívái

Amennyiben most úgy döntene, hogy felhagy a műanyag használatával, ne rohanjon nehéz porcelán vagy fém étkészletet vásárolni. Az egyszeri használatos étkészletek: tányérok, poharak, tálcák és evőeszközök egészséges alternatívái lehetnek a biológiailag lebomló anyagból készült eszközök. Ilyen anyagokból is gyárthatóak olyan biztonságosan használható eszközök és edények, melyeket a céges rendezvények, találkozók és egyéb események alkalmával környezetszennyezésmentesen kiszolgálhatják használóikat.

Miért válassza a biológiailag lebontható edényeket?

A hagyományos műanyag poharak vagy tányérok a hulladéklerakó helyek örökös lakói lesznek, nem bomlanak le nagyon hosszú ideig, viszont a biológiailag lebontható edényeknél ez a folyamat gyorsan és biztonságosan végbemegy. Egyes egyszer használatos edényeket a szemétbe kerülés után 6 hónappal teljesen komposzttá alakulhatnak. Nem kell újrahasznosítani vagy speciális berendezések segítségével ártalmatlanítani.

A környezetbarát evőeszközök és edények szén-dioxid-ra, vízre és biomasszává bomlanak le, nem tartalmaznak káros szennyeződéseket, a kapott komposzt megfelel az ökotoxicitás előírásainak.

A bioedények előnyei

 • biztonságos – cukornádból készülnek, az eldobható műanyag edényekkel ellentétben ez az anyag környezetbarát. Használat után komposztálásra vagy élelmiszer-hulladékkal történő megsemmisítésre alkalmas, mivel 6 hónapon belül bomlik.
 • praktikus és tartós - a meleg termékekhez jól illeszkedik. Használható folyékony ételek és szószok tárolására anélkül, hogy 24 órán belül átnedvesedne.
 • használható mikrohullámú sütőben.
 • sokoldalú: utazásokhoz, kirándulásokhoz, vendéglátáshoz, kávézókban, éttermekben történő elvitelre és egyéb célokra használható.
  környezetbarát.

Műanyag, henger alakú tárolóeszközök

2019.12.16.

Víztároló hordók

Műanyag tároló hordóA legelterjedtebb ivóvíztároló alkalmatosság a henger alakú műanyag hordó, mely változatos méretekben rendelhető meg a forgalmazótól.

A gyártók kizárólag erős, tartós és időtálló műanyagot használnak a hordók rotációs öntése során, hogy a használat során ne veszítse el fizikai tulajdonságait a gyártmány. A hordók alkalmasak szinte bármilyen folyadék vagy folyékony tartalom szállítására és tárolására. Az agresszív kémiai anyagok kivételével szinte bármit biztonságosan tárolhatunk bennük.

A műanyag tárolótartályok tulajdonságai

A műanyag hordók tárolhatók és szállíthatók fekvő vagy álló helyzetben is, a konkrét igényeknek megfelelően gyártott alkalmatosság bármilyen helyiségben elhelyezhető, a gyártás során ugyanis figyelembe veszik a különleges igényeket is. A nagy tartószilárdságot és a vízhatlanságot a varratmentes öntési technológia biztosítja.

A hordók alkalmazási területe

A műanyag tartályok készülhetnek szigetelt változatban, egyedi bevonattal vagy anélkül, a tárolandó anyag tulajdonságainak figyelembevételével. A műanyag hordók ivóvíztárolásra is kiválóan alkalmasak, legfontosabb előnyös tulajdonságaik:

 • hermetikusan zárhatók
 • ellenállnak egy sor kémiai anyagnak
 • moshatók, tisztíthatók
 • magas élettartam
 • könnyű és egyszerű telepítés és alkalmazás.

Tározóberendezések

Nem csak zárt műanyag víztárolók gyárthatók műanyagból, nagyméretű víztározók kiépítésére is kiválóan alkalmas az anyag. A műanyag mellett szól, hogy szinte bármilyen formában kiönthető, könnyen és gyorsan szállítható, a nehezen hozzáférhető helyekre is viszonylag könnyen telepíthető.

A műanyag víztároló hordók könnyen és gyorsan fertőtleníthetők akár klór-dioxid segítségével is, ha ivóvíz tárolására szeretnénk alkalmazni. A fertőtlenítés során vigyázni kell, hogy a súrolással ne sértsük meg a műanyag UV-védelmét, mert csupán ez csökkentheti az élettartamot.

A gyártás során az UV védelem kerülhet a tartály falára bevonatként vagy keverhető a műanyagba is.

Címkék: ipari tartály

Töméstechnika a fogászatban

2019.11.25.

Budapesti fogorvosi kezelés

A tömés elkészítése sajátos technikát kíván meg, amelyet jól be kell gyakorolni: tekintettel a szokásos tömőanyagoknál jóval nagyobb mérvű zsugorodásra a polimerizálódás, ill. megkeményedés közben, az üreget tudatosan túltömjük. Egyben azonban arra is vigyáznunk kell, hogy a kontrakció ne az üreg faláról távolítsa el a tömést, azaz a tömés ne saját súly-, ill. központja irányába zsugorodjék, hanem a tömést állandó elasztikus nyomás alatt tartjuk, s így folyamatosan az üreg széléhez préseljük. így elérhetjük, hogy a túl- tömésre használt massza a zsugorodást mintegy kiegyenlítse, s a tömés szélén ne keletkezzék rés.

Fém fogtömés típusok

E célból platina, arany- vagy rozsdamentes acélcsíkkal állandó nyomást kell kifejtenünk az üregbe tömött akrilátra annak 6—8 perc alatt bekövetkező megkeményedéséig. Ez idő alatt azonban nem fejeződik be a polimerizálódás, ehhez 2—24 óra is szükséges, s a kész tömést ennek előtte nem tudjuk végleg kidolgozni. Ezért a beteget másnap vissza kell rendelnünk, s ekkor végezzük el a tömés felszínének végleges polírozását az esetleg megmaradt fölösleg eltávolítása után. A fölösleget finom fúrókkal vagy papírkorongokkal távolítjuk el, a polírozást finomra őrölt kréta- vagy magnézium- oxid-porral, finom nedves filckoronggal vagy -tányérral végezzük.

Érdekes fogászati technika

Előnye az önkötő akrilátnak, hogy IV. osztályú tömés is készíthető belőle, jól használható még kitörött facetták pótlására fogművekben. Igen nagy hátránya, hogy a pulpát súlyosan károsítja. Súlyosabb laesiót okoz a fogbélben még a szilikátcementnél is, ezen károsodás valószínű oka a monomer nagymérvű felületaktivitása, aminek folytán a dentincsatornákon át gyorsan eljut a pulpáig. A pulpa védelmére különböző védőlakkok alkalmasak, valamint a dublírozás tejfelsűrűre kevert foszfátcementtel. Sajnos, egyik módszer sem nyújt biztos védelmet. Ezért nem is tudott a polimerizált metil-metakrilát tömőanyagként elterjedni.

Címkék: fogorvos

Elavult cementtömések

2019.11.12.

Fogászati szakkérdések

Fogtömés cement fogorvosKőcement vagy szilikofoszfát-cement tulajdonképpen a szilikát- és a foszfátcement keveréke, azaz olyan foszfátcement, amelynek a pora tekintélyes mennyiségű szilikátcementport is tartalmaz. Nem annyira áttetsző, mint a szilikátcement, a nyálban csak kevéssé oldódik, a terhelést rágáskor nagyobb kopás nélkül kibírja, a pulpát alig veszélyezteti nagyobb mértékben a foszfát-cementnél. E tulajdonságai révén alkalmas végleges tömés készítésére kevéssé szembetűnő helyen (ha ott amalgámot bármely okból nem használhatunk). Minthogy nem sikerült a kőcementben sem megszüntetni a szilikát pulpát károsító hatását, használata gyermekek, fiatalkorúak fogaiban nem ajánlható.

A kőcement fogászati alkalmazása

A kőcement is több színben kerül forgalomba. Ugyanúgy keverjük, mint a már ismertetett cementeket: a folyadék egy vagy több cseppjéhez adjuk a pornak előbb mintegy felét egyszerre, majd másik felét apró részletekben. A kész tömés elszíneződését elkerülendő, a kőcementet sem szabad közönséges fémspatulával keverni, hanem achát-, tantál- vagy rozsdamentes acélspatula, ill. tömőműszerek használata szükséges.

Ha a porként forgalomba hozott, különbözően színezett polimert és a folyadékot (monomert) az előírt arányban keverjük, tömésre alkalmas konzisztenciájú anyagot nyerünk, a kötés első fázisa szoba-, ill. száj hőmérsékleten 6 — 8 perc alatt zajlik le. A zsugorodás a keverés arányától függ, kedvező esetben alig 6 — 8%, a monomer polimerizálódása során 18 — 20%-ot is elér a zsugorodás. Hogy milyen arányban kell a gyár által szállított port és folyadékot keverni, gyártmányonként különbözik, az egyes gyárak erre vonatkozóan eléggé pontos utasításokat adnak, amelyeket be kell tartani, ugyanígy az előírt keverési időt is.

Fogorvosi szerek

Ez gyártmányonként más és más, általában 30 és 60 másodperc között ingadozik. Azt is előírják a gyárak, hogy a port kell-e a folyadékhoz adni, vagy a folyadékot a porhoz, hogy milyen konzisztenciájú legyen az anyag, amikor a praeparált üregbe visszük, s azt is megadják, mennyi ideig szabad megmunkálni. Keverés és megmunkálás közben minden szennyeződéstől gondosan óvni kell. E célra ezért tantálból vagy rozsdamentes acélból készült műszereket kell használni. Achátlapoccal is megkeverhetjük az önkötő akrilátot, de csontból vagy műanyagból készült lapoccal nem.

A csontlapoc lacunáiban az előzőén megkevert akrilát részei szorulhatnak meg, melyek az újonnan kever - tet elszínezhetik, a műanyag lapocot viszont a monomer megtámadja. Az akrilát kötés közben könnyen reagál számos, a fogászatban használatos vegy- és gyógyszerrel, melyek esetleg elszínezik.

Címkék: fogorvos

Műanyag csomagolóeszközök

2019.11.08.

Tálcák és edények az élelmiszeriparban

Műanyag ipari tartályokA műanyag alapú csomagolóeszközök csoportosítás szerint hajlékony és merev falú kiszerelésben léteznek.
A hajlékony falú műanyag csomagolóeszközök az iparban – szemben a merev falúakkal – önmagukban nem alaktartók, végső formájukat a beléjük csomagolt áru nagymértékben meghatározza.

A merev falú műanyag csomagolóeszközöknek, tartályoknak meghatározott térformájuk van, amelyre a becsomagolt áru mennyisége és tulajdonságai nincsenek hatással. Külső mechanikai igénybevételekre alakjukat csak kevéssé vagy egyáltalán nem változtatják, ezáltal hatékonyan látják el az erre érzékeny termékek védelmét.

A hajlékony és merev falú csomagolóeszközök közötti határvonal nem húzható meg élesen. A térforma meghatározottságát tekintve átmenetet létező csomagolóeszközöket, amelyek az előbbi meghatározást csak többé-kevésbé elégítik ki, félmerev falú csomagolóeszközöknek nevezik.

Műanyag alapú hajlékony falú csomagolóeszközök

Az élelmiszeriparban népszerűek a műanyag alapú zacskók és tasakok. Ezek a tartályok és formák lehetnek előre gyártottak, vagy készülhetnek a csomagolás helyén formázó-töltő-záró géppel FFS rendszerben. Az előregyártott tasakok felhasználása csökken, mert előkészítésük munkaigényesebb, mint a fóliatekercseké.

Gépesített műanyag csomagolás

A csomagolás gépesítése iránti igények fokozódásával párhuzamosan megjelennek a tasakok formázását, töltését és zárását egyetlen gépen megvalósító integrált rendszerek. A kiindulási anyag hőhegeszthető síkfólia. A fóliapálya haladási irányától és a tasak térbeli helyzetétől függően három rendszer alakult ki.

Műanyag tartályzáró rendszer

A vízszintes tasakolórendszernél az álló helyzetű tasak, tartály elrendezés esetében egyetlen fóliatekercsből indulnak ki, amiből félbehajtással és függőleges hegesztéssel alakítják ki a tasakot. A hegesztés technológiáját a fólia jellemzői határozzák meg. A tasak töltésére többnyire térfogatos adagolókat használnak. Nehezen tölthető termékekhez csigás adagolók is használhatók. A megtöltött tasakok szájrészét ugyancsak hegesztéssel zárják, végül a vágóállomáson az összefüggő tasakokat elkülönítik. Az előállítható tasakméret 20x30 mm-től 150x250 mm-ig terjed. A csomagolások ára változatos.

Címkék: ipari tartály

Fogászati mikromotor

2019.10.09.

Gépek a fogorvosnál

Fogászati fúró berendezésA fogorvosi mikromotor alkalmazása a budapesti fogászaton teljes mértékben hétköznapi dolog. Az eddig használatos elektromos fúrómotorok fordulatszámát — főképpen ez erő-átvitel technikai nehézségei folytán — percenként 10 000 — 15 000 fölé nem lehetett fokozni.

A Doriot-átvitel és a slip-joint a motor 80 wattos teljesítményének csak mintegy felét hasznosítja a fogászati fúró meghajtására, még több energiát nyel el az ostoros átvitel. Mindkét átviteli módszer nehezíti a finom munkát. A technika fejlődése folytán az utóbbi évtizedben olyan elektromotorok készülnek, melyek mérete és teljesítménye a fogorvosi munka követelményeinek megfelel. A teljesen új elgondolások alapján szerkesztett fogorvosi motor olyan kicsiny, hogy kézbe fogható, akárcsak a turbina, erre utal a neve. Közvetlenül csatlakozhat hozzá a különböző fúrók befogására alkalmas fej.

Műszerek története a fogászati gyógyításban

Elsőként 1966-ban a Siemens-Wemer Művek a Micro-Méga céggel később közös szabadalomban gyártott használható mikromotort, ezt azóta még tökéletesebbé fejlesztették. A motor maga mintegy 5 cm hosszú, 2 cm átmérőjű tokban foglal helyet, az egyik végéhez csatlakoznak a vezetékek (áram, víz, levegő), a másik oldalon slip-jointszerűen végződik, erre a végére kapcsolhatók a különböző egyenes-, ill. könyökdarabfejek.

A fogászati fúrógépbe a motor 3,5 — 24 V egyenárammal működik, teljesítménye 35 W, így sem a beteg, sem az orvos részére nem jelent veszélyt. Álló része két pólusú, csőszerű, permanens mágnes. Forgó része 9 részes, ennek tekercseibe 18 szegmentumos kollektorkeféken át jut az áram a fogorvosi rendelőben.

Gépek és alkatrészek

A kefék élettartama hosszú, az orvos által is könnyen cserélhetők a fogászati rendelőben. A permanens mágnes folytán a mellékáramkörű, egyenáramú motorokhoz hasonlóan működik, teljesítménye a terheléstől független, azaz akkor is megtartja fordulatszámát, ha a terhelést növeljük, ha a forgatott eszközt nagyobb erővel nyomjuk a fog kemény szöveteihez. Ez a turbinával szemben lényeges előny.

Az általánosan használatos permanens mágnessel működő egyenáramú motorok mágnese használat közben gyengül, a mikro- motorban sikerült a gerjesztett egyenáram erősségének ingadozásait kiegyenlíteni, s így a mikromotor permanens mágnese gyakorlatilag nem demagnetizálódik.

Elektronikus vezérlőrendszer biztosítja, hogy a mikromotor forgatónyoma- téka nagyobb terheléskor is azonosan magas szinten marad, ezt úgy éri el, hogy a terhelés növekedtével növeli a motorba jutó feszültséget (maximálisan 24 V-ig). A motor fordulatszáma potenciométerrel 4000 és 40 000 között fokozat nélkül változtatható, a fordulatszámot az egységkészülékre szerelt, rádióskálához hasonló beállítással szabályozhatjuk. Ugyanilyen sebességbeállító a lábkapcsolóba is szerelhető. A motor forgási iránya pólusváltó kapcsolóval tetszés szerint változtatható.

A mikromotor tulajdonságai

A motort a fokozott terheléskor bekövetkező melegedés ellen léghűtés védi a fogorvosi rendelőben. A biztonságos hűtés érdekében az automatikus léghűtés bekapcsolása nélkül meg sem indítható. A hatékony léghűtés folytán, mely a szerkezet minden részét többszörösen is átjárja, a burkolat hőmérséklete 40 °C fölé nem emelkedik, így az orvos akadálytalanul a kezében tudja tartani. Ellentétben a turbinával, a kiáramló hűtő légáram gyakorlatilag zajtalan. További előnye, hogy nem hirtelenül, ugrásszerűen indul a motor, hanem simán, azaz a beállított sebesség szerinti fordulatszámot csak néhány másodperc alatt éri el. Az erős permanens mágnes miatt az áram kikapcsolása után a motor azonnal leáll.

A vitamin és nyál szerepe a fogszuvasodásban

2019.09.15.

A fogorvos véleménye a szuvas fogakról

Fogorvos vitamin ajánlásaA fogászatban a mineralisatiós folyamatok regulatiójában fontos szerepe van a D-vitaminnak, ennek hiánya a fog fejlődése idején zománc-hypoplasiát okoz. A szabad szemmel látható hypoplasiákon kívül van még az ún. „microhvpoplasia”, ez utóbbinak állítólag nagy a jelentősége a zománc caries-esendőségét illetően, amikor fogorvoshoz kell menni. Eme feltételezést alátámasztaná az a sokak által leírt jelenség, hogy a rachitis elleni D-vitamin-profilaxis egyben caries-csökkentő hatást is fejt ki, amit azonban mások nem tudnak igazolni. Klinikai tapasztalatok szerint a súlyos rachitises zománcdefektusokat felmutató fog sem esik nagyobb mértékben a cariesnek áldozatul, mint a látszólag ép zománcú.

A B vitamin a fogászatban

A fogorvos szerint többi vitamin közül a B-komplexus érdemel figyelmet, amelynek egyik tagja a cukorerjedésben kofermentumként szerepet játszik. Hiányában — így pellagrásokon — nem következik be a cukor fermentativ lebontása a lepedőkben, nem keletkezhetnek a szájban cariogen hatású bomlástermékek, mely a fogászati látogatást eredményezi. Pellagrásokon valóban kisebb a fogszuvasodás-intenzitás, mint egyébként azonosan élő, de a betegségtől mentes kontrollokon.

A nyál

Hígítja, mossa a fogra rakódó lepedéket és az abban keletkező savakat, amelyeket puffer-hatásánál fogva semlegesíteni is tud a fogorvos serint. Ca- és P-tartalma lehetőséget nyújt, hogy a demineralizált zománcfelszín ott, ahol hozzáfér a nyal, remineralizálódjék. E három hatás védelmet jelent a szuvasodással szemben, amit ékesen bizonyít, hogy a nyálmirigyek művi kiirtása állaton a caries-intenzitást lényegesen (többszörösre) fokozza, a xerostomia pedig emberen is fokokról a kölykökre, átoltása más állatfaj szájába. Ha ilyen tényező az emberi cariest illetően hat, hatékonysága nyilván igen korlátozott, egyértelmű kimutatása eddig nem sikerült.

A család és a fog egészsége

Egyazon családban általában egyformán jó, ill. rossz fogúak a gyermekek (tekintetbe véve a caries-intenzitásnak életkor okozta különbségeit) a fogászati vizsgálatok alapján. Ez távolról sem bizonyítja a caries-hajlam, ill. -resistentia örökletes voltát, a gyerekek ugyanazon az étrenden, azonos körülmények között élnek, azonos caries- esendőségük egyszerűen eme környezeti befolyás azonosságának a tükröződése is lehet. Viszont egypetéjű ikreken kisebb az eltérés a két gyermek fogazatának fogszuvasodása között, mint azonos nemű kétpetéjűn, ami egyértelműen mutatja, hogy a cariogenesis egészén genetikai tényezők is érvényesülnek.

Amerikába szakadt japánokon végzett vizsgálatok szerint házasságkötéskor a jó fogúak jó fogú, a rossz fogúak pedig rossz fogú élettársat választanak, aminek nyilván bizonyos polarizációt kell eredményeznie a társadalomban a caries- esendőség szempontjából. Ez a probléma azonban igen széles körű utánvizsgálatra szorul, mielőtt a fentebbi következmény általános érvényét elfogadhatnék.

Címkék: fogorvos

A fogszuvasodás szövettana

2019.09.08.

A fogorvos kezeli a szuvas fogakat

A fog szuvasodásának terjedéseA kezdődő fogszuvasodást, a karieszt illetve azt a fogfelszínt, amelyen szú támad, lepedék fedi, hacsak a szövettani metszet, csiszolat elkészítése előtt vagy közben el nem távolították, ezt a fogorvos végzi.

A caries szövettanának tanulmányozására egyrészt csiszolat, másrészt metszet használatos.

Fogászati vizsgálatok

A szuvas fog metszet készítésekor demineralizálni kell a kemény fogszöveteket, s a zománcból ezután vajmi kevés marad. Ezért előnyösebb a csiszolat a zománccaries tanulmányozására. A klasszikus szövettani módszereken kívül használják e célra a polarizációs optikai vizsgálatot, a csiszolat mikroradiogrfiai vizsgálatát, elektronmikroszkópos vizsgálatát és elektronmikroszonda-vizsgálatát.

A szuvasodás fogászati lokalizációja

Szuvas gócon áthaladó csiszolatnak szabad szemmel vagy lupe-nagyítással történő vizsgálatakor jellegzetes különbség látszik a folyamat kezdetét és terjedését illetően egyrészt a gödröcskékben-barázdákban, másrészt a sima felszíneken kezdődő caries között. A gödröcskék és a barázdák cariese a legmélyebb ponton kezdődik, s a prizmák és a lamellák lefutásának megfelelően szétterjedve halad a zománc-dentin határ felé. A csiszolaton e terjedésnek megfelelően oly háromszögnek tűnik a szuvas góc, amelynek csúcsa a barázda-gödröcske mélyén a zománc felszínére jut, alapja pedig a zománc-dentin határ, a három dimenziójú fogon a szuvas góc ennek megfelelően kúp, illetve csonkakúp alakú.

A fogorvos kezelése

Amint a folyamat eléri a dentint, progressziója meggyorsul, mert e szövet a zománcnál több szerves anyagot tartalmaz, kevésbé mineralizált. A gödröcske-, barázda-caries általában nagyobb felszínen támadja meg egyszerre a dentint. E felszínről egyrészt a mélybe (a pulpa felé), másrészt oldalirányban terjed. A kétirányú terjedés sebessége különböző lehet aszerint, hogy eleve milyen a dentin szerkezete, mineralizáltsága, s hogy a zománcban lejátszódó caries milyen másodlagos elváltozást váltott ki az alatta fekvő dentinben.

Általában az várható, hogy a dentincsatornácskák mentén gyorsabban progrediál a szú, mint széltében, viszont a felszínes dentinréteg gyakran tökéletlen szerkezete társulhat a mélybe vezető csatornácskák eltömeszelődésével, s akkor lassabban tör a mélybe, mint halad széltében. Mindenképpen azonban két irányba halad előre, s ennek eredőjeként a dentinben is kúp alakú szuvas góc támad, amelynek alapja a zománc-dentin határ, csúcsa a pulpa felé néz.

Címkék: fogorvos

A kert és örökzöld növényei

2019.05.04.

Fenyőfélék és tűlevelűek

Örökzöld fenyő a kertben és teraszonFás szárú növényeink örökletes és környezeti feltételek által meghatározott ritmusban élnek. Ez a ritmika a trópusokon kevésbé, a mediterránban jobban, a mérsékelt és hideg égövben kifejezetten nyomon követhető. Az életritmus főbb szakaszai a következők: tavaszi fakadás, virágzás, nyári növekedés, őszi termésérés és lombhullás, majd téli nyugalom. A lombhullás a leginkább szembetűnő változás. Gondoljunk csak a nyáron zöld erdő ezer színbe való őszi átváltozására, a vastag avartakaróra s a télre kopaszon maradó fák elmúlást idéző hangulatára.

Fák lombjai és levele

A természetes lombhullás, a levelek leválása bonyolult élettani folyamat, melyet mindig a környezeti feltételek jelentős változása vált ki. A trópusokon, ahol állandóan nedves meleg van, a fák sohasem veszítik el egyszerre valamennyi levelüket. A mérsékelt és hideg övben ősszel a fény és a hőmérséklet egyidejű csökkenése, a Föld más területein a rendszeresen ismétlődő száraz periódusok idéznek elő lombhullást.

Ezt követően a fák többé kevésbé nyugalmi állapotban vannak. Ilyenkor az élettani folyamatok lényegesen lelassulnak, némely életjelenség teljesen megszűnik.

Ha figyelmesen megfigyeljük a kertben az őszi lombhullást, azt láthatjuk, hogy a tél beállta után is vannak olyan fák és bokrok, amelynek a levele hiánytalanul és épségben megmarad.

Télikert és terasz fái

Vajon miért hullik le az egyik kerti faj levele és miért marad meg ugyanolyan körülmények között a másiké?
A törzsfejlődés folyamán a fajokat különböző környezeti hatások érték, melyekre a növények eltérően reagáltak, más-más irányban változtak meg. A hő vagy a víz hiányához egyes fajok úgy alkalmazkodtak, hogy a kedvezőtlen évszakban lehullatták levelüket, mások úgy alakultak át, hogy elviseljék a kedvezőtlen körülményeket. Egyes elméletek szerint az örökzöldek ősibb növények, mint a lombhullatók.

A lombhullatás mint tulajdonság csak később alakult ki, ezzel alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez, elsősorban a hideghez és a szárazsághoz. Ezt látszik igazolni, hogy fejlődéstörténetileg ősibb növénycsoportok között – pl. fenyő – több az örökzöld, mint az újabbak között.

A fenyő mint örökzöld

Az örökzöld-levelűség a legkülönbözőbb rendszertani egységekben fordul elő. Itt elsősorban a fenyőket kell kiemelni, melynek nagy része örökzöld, s csak néhány nemzetségük lombhullató. A fenyők viszonylag szűk rokonsági kört alkotnak, azonban a lomblevelűek egymástól nagyon távol álló nemzetségeinek fajai lehetnek örökzöldek vagy lombhullatók.

Ezeket a cikkeket olvastad már?