A mezőgazdasági vízkezelés berendezései

2019.04.25.

Kiegészítő szerelvények

Öntöző vízkezelés a mezőgazdaságbanEgész sereg olyan szerelvény van, amelyek a csepegtető öntözőberendezések üzemének javítását, teljesítményük fokozását szolgálják. Ilyenek például a következő vízkezelési berendezések:

 • biztonsági szerelvény
 • vezérlőberendezés
 • vegyszereket oldó szerelvény
 • műtrágyákat oldó szerelvény.

A vízkezelés biztonsági szerelvények

A mezőgazdaságban az öntözőberendezések vízszállító és -osztó hálózatába az ivóvízellátó hálózatok biztonsági szerelvényeivel megegyező berendezéseket célszerű illeszteni. Ezek a szerelvények is megtalálhatók a megfelelő szaküzletekben. Néhány vízkezelő biztonsági berendezésű:

 • légtelenítő szelepek,
 • víztelenítő szelepek,
 • kiegyenlítő tartályok,
 • öblítőszelepek stb.

Öntözővíz vezérlés

Valamely öntözőberendezés üzemeltetése egy sereg különféle feladat elvégzését jelenti. Az üzemeltetőnek esetenként be kell avatkozni a rendszer pillanatnyi állapotába.

Az öntözőrendszer vezérlésének pontjai:

 • a vízkivételi műnél az öntözés beindítása és leállítása alkalmából,
 • a vezetékhálózat elágazásainál,
 • a víztisztító készülékeknél,
 • a vegyszer- és műtrágyaadagoló berendezések esetében.

Cseppenkénti öntözés

A csepegtető öntözés esetében a csepegtetőtestek vízszállítása 1-2 l/h körüli. Ha egy kifejlett almafa optimális körülmények között 30-40 l vizet fogyaszt naponta nyár derekán, két-három csepegtetőtesttel ezt a vízmennyiséget napi mintegy 10-15 óra üzemidővel ki lehet adagolni. Ez esetben a csepegtető öntözőberendezés egész hálózata nyomás alatt van, és valamennyi csepegtetőtest működik a telje 10 órás üzemidő alatt.

A cseppenkénti öntözés előnye tehát, hogy nincs szükség az öntözőberendezésen belüli vízkormányzásra. A vezérlés feladatai egyszerűek. Megoldhatók emberi munkaerővel is, különösen, ha az öntözővíz tiszta s az eltömődéstől nem kell tartani. Hátránya ugyanakkor, hogy a cseppenkénti öntözés csepegtetőtesteinek átfolyási szakaszai éppen a kis vízszállítás érdekében szűkek. Már egy kis vízszennyezéstől is könnyen eltömődnek, még gondos víztisztítás esetén is.

A világ számos országában ezért a csepegtető öntözőberendezéseket a mikrosugaras, miniszórófejes vízadagoló testek irányába fejlesztik.

Vízgazdálkodási kérdések globális aspektusai

2019.04.09.

A vízhiány és az árvizek problémája

Víztisztítás és vízkezelés.A vízgazdálkodás problémái egyre inkább előtérbe kerülnek az utóbbi évek globális helyszínein. A szakemberek egybehangzó véleménye alapján 15-20 év múlva ér el a klímaváltozás olyan fokra, amikor a vízgazdálkodás módszereiben gyökeres változtatásokra van szükség.

Magyarország és a vízgazdálkodás

A magyar vízgazdálkodás feladatainak meghatározása csak globális léptékben lehetséges, hiszen a Kárpát-medence vízügyi egységet alkot. A Duna vízgyűjtő területének kutatása és szabályozása nem lehetséges a politikai tagoltság rendszerében, hiszen az ivóvízellátás rendszere összefüggésben áll egymással.

A globális szemlélet lényege, hogy a vízhiány, a vízminőség megóvása, az árvizek elleni hatékony küzdelem nemzetközi összefogást és hatékony együttműködést igényel. A közös programok, az együttműködés szakmai szervezeteinek kialakítása mellett a közös automatizált adatgyűjtő és feldolgozó rendszer létrehozása is fontos lehet.

A vízügyi problémák átalakulása

A globális vízkezelés legfontosabb feladata, mintegy 150 évvel ezelőtt a túl sok víz kezelése volt. A szomszédos országok vízügyi szakembereinek legfontosabb feladata az árvizek elleni hathatós védelem kidolgozása volt.

Napjainkban a tendencia megváltozott, a szakemberek erőfeszítéseit a várható globális vízhiány elhárítására kell összpontosítani. A vízügyi szakemberek a folyók ártereit, a vízgyűjtőterületek tisztaságának biztosítását csak egységes összefogással teremthetik meg.

Újragondolt városi életmód

Furcsa tény, hogy a nagyrészt vízen élő Hollandia egyik legnagyobb problémája a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása. A probléma egyre inkább globális méreteket ölt, a folyamatosan fejlődő gazdaságnak és az iparnak egyre nagyobb a vízigénye, melyet a csökkenő és elszennyeződő vízkészletekkel nehéz kielégíteni és biztosítani. A szakemberek véleménye az, hogy a megoldás a vízgazdálkodás tökéletesítése mellett a hulladékfeldolgozás és a szennyvíztisztítás optimalizálása lehet.

Címkék: víz tisztítás

Vízszállítás a csepegtető öntözéshez

2019.03.27.

Csőrendszer és vízkezelés

Öntözés és vízkezelésA mezőgazdasági vízkezelés egyik feladata a megfelelő mennyiségű víz biztosítása az öntözéshez. Az öntözőrendszerben a víz szállítása a megfelelően kiépített szárnyvezetékekben történik. A csepegtetőszárnyak hidraulikájáról, a nyomás és a szállított vízmennyiség alakulásáról pontos statisztika készül.

A szárnyvezeték két-két szomszédos csepegtetősteste közötti szakaszokban szállított öntözővízhozam nagyságát, mennyiségét egy számtani haladvány határozza meg.

A vezetékrendszer hossza

A szárnyvezeték hosszában a csökkenő vízszállítás eredményeként a súrlódási veszteség minden szakaszban más, és ezeket a veszteségeket a tervezés során számításba kell venni. A súrlódási veszteségek a szárnyvezetékek méretezésének fontos alapadatai.

A műanyag csővezeték

A víz szállítására a műanyag csővezetékek telepítése jelent gazdaságos megoldást. Az ilyen csőrendszerben keletkező nyomásveszteség könnyen kiszámítható, erre a Hazen-Villiams egyenletet alkalmazzák.

Számításba kell venni a szárnyvezetékben:

 • cseppenkénti öntözésnél lamináris és átmeneti áramlás fordul elő
 • kortyonkénti öntözésnél lamináris, átmeneti és turbulens áramlás fordul elő.

A vízszállító csőrendszer tulajdonságai

Tervezéskor az alábbi tulajdonságok számítására és tervezésére van szükség:

 • a rendelkezésre álló nyomás a szárnyvezeték elején
 • a szállított vízmennyiség
 • a csepegtetőtesteknél levő nyomás.

A nyomás a szárnyak elején úgy kell megválasztani, hogy figyelembe véve a vezetékszakaszokban fellépő súrlódási veszteséget és a geodéziai magasságkülönbséget a vízadagoló csepegtetőtestek számára elegendő nyomás maradjon a vízhozam kiszolgálására.

A mezőgazdaságban a csepegtető öntözés kiépítésekor a megfelelő vízkezeléssel biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a vízkivételi helyen a szükséges mennyiségben és minőségben az öntözővíz. A szűrőberendezések és szivattyúk telepítése során nem csak a minőséget, hanem az energiatakarékosságot is előtérbe kell helyezni.

Címkék: víz tisztítás

Víztorony és energiatakarékosság

2019.01.30.

Az ivóvízhálózat működtetésének sajátosságai

Víztorony tisztítása és fertőtlenítése.Az ivóvízhálózat hasznos alkotórésze a víztorony, mely biztosíthatja a megfelelő víznyomást a rendszerben. Az építmény segítségével jelentős energiamegtakarítás érhető el a vízellátásban. A víztornyot elektromos szivattyúkkal töltik meg, melyek úgy időzíthetők, hogy az éjszakai, olcsóbb áram időszakában működjenek. A teljesen feltöltött víztornyot a nap folyamán csak a szükséges mennyiségben kell táplálni, így az energiaszámlában komoly megtakarítás figyelhető meg.

A szivattyúk működésének logikája

Az ivóvízszivattyúk csak időszakosan üzemelnek, hiszen amennyiben folyamatosan táplálnák a tornyot, semmilyen energiamegtakarítást sem érnénk el, emellett a víznyomás ingadozásának káros hatásai is érezhetők lennének a rendszerben. A víztorony felső részén elhelyezett víztározóban szintkapcsoló található, mely a maximális telítettség elérésekor leállítja a szivattyút, a minimum állásban újra elindítja a szivattyúzást.

Kiegészítő berendezésként elhelyezhető az időkapcsoló, mely a vízszinttől függetlenül, az olcsóbb éjszakai áram idején feltölti ivóvízzel az építményt.

Tisztítás és fertőtlenítés

A víztornyok tisztításáról és fertőtlenítéséről rendszeres időközönként gondoskodni kell. A víztározó belső falát rozsdaálló festékkel kezelni kell, a megfelelő időközökben azt érdemes frissíteni. A torony fertőtlenítését klór alapú fertőtlenítő szerrel végzik, gyakran alkalmazzák a klór-dioxid szert. A tisztítás elvégzéséhez általában le kell ereszteni a torony vízkészletét, azonban léteznek olyan megoldások is, melyek feltöltve hagyják a berendezést.

Tisztítási szolgáltatást

Az ivóvízhálózat víztornyainak tisztítása bonyolult és veszélyes feladat, ezért nagy fokú szakértelmet igényel. A nem szakszerű munka az ivóvíz felhasználók számára is veszélyes. A városi tulajdonban lévő tornyokat csak speciális szolgáltatók fertőtleníthetik.

Címkék: víz tisztítás

PET palackok gyártása

2018.12.16.

Fertőtlenített tárolóedények ivóvíz tárolására

Műanyag, PET palackok gyártása.Manapság egyre népszerűbben a háztáji gazdaságok, kézműves italok és egyéb készítmények. A megfelelő minőségű csomagolás nem csak a nagyüzemekben jelent gondot, hanem a családi gazdaságok számára is probléma a fertőtlenített, olcsó csomagolóanyag beszerzése. A PET (műanyag) palackokban olcsón és egyszerűen kínálható eladásra a legtöbb italféleség. A magángazdaságok klór-dioxid segítségével olcsón és hatékonyan fertőtleníthetik ezeket a csomagolóanyagokat, így gazdaságossá téve a termelést. A TwinOxid változatos mennyiségben rendelhető meg.

A műanyag edények beszerzése

A nagyobb gyárak és üzemek saját műanyag palackgyárat létesítenek, hiszen óriási mennyiségben van szükségük PET palackra, a kisebb gyárak ezt nem tehetik meg, számukra ez nem lenne gazdaságos. A műanyag palack készülhet friss alapanyagból és újrahasznosított műanyagból is. Az újrahasznosítás csak technológiai feldolgozás után történhet, a legyártott palackokat fertőtleníteni kell, ez biztosítja a becsomagolt italok ízét és minőségét, valamint az élelmiszerbiztonság szempontjából is fontos. A PET palackok egyenes újrahasznosítása tilos, hiszen az egyszer már használt műanyag edényekben megtelepedett baktériumok elpusztítása 100%-ig nem lehetséges.

Termikus sterilizáció

A PET palackok gyártása során, a fröccsöntési folyamat nagy hőmérsékleten történik. A műanyag granulátum olvasztásakor a baktériumok és fertőzésokozók elpusztulnak. Az ivóvíz, üdítőt ital vagy szeszes ital palackozása előtt szükséges a palack fertőtlenítés, hogy a gyártási folyamat és a szállítás során, a levegőből bekerülő mikrobákat elpusztíthassuk, erre a TwinOxide vizes oldata tökéletesen megfelel.

A műanyag palackok feltalálása

A polietilént 1941-ben Angliában a British Calico Printers szabadalmaztatta. A PET palackok tömeggyártása 1970-ben kezdődött, a DuPont cég által. Rövid időn belül felváltotta az üvegből készült palackokat és a legszélesebb körben kezdték el alkalmazni, ivóvíz és technikai folyadékok tárolására is.

Címkék: víz tisztítás

Szennyvíztisztítás a mezőgazdaságban

2018.12.02.

Szennyvíziszap hasznosítása

Szennyvíziszap tisztítása és felhasználásaA mezőgazdaságban kiváló eredmények érhetők el a szennyvízfelhasználás területén. Az ivóvízkészítés mellékterméke a szennyvíziszap, mely hasznos ipari vagy mezőgazdasági alapanyag lehet. A folyamatosan fejlődő és bővülő szennyvíztisztításnak köszönhetően egyre több szennyvíziszap keletkezik, melynek kezeléséről gondoskodni kell. A természetvédelem törvényi szintre emelkedésének köszönhetően egyre szigorúbb szabályozások vonatkoznak a melléktermékek biztonságos elhelyezésére, ezért a termőföldeken elhelyezett iszap nem csak gazdaságos, de biztonságos is lehet.

A szennyvíziszapok osztályozása halmazállapotuk szerint

 • folyékony iszap – az egyik legolcsóbb és legjobban kezelhető szennyvíziszap forma, mely minimális előkezelést igényel, nem csak tápanyagot, de vizet is juttathatunk a földekre
 • földszerű, víztelenített iszap – a folyékony iszaphoz képest lényegesen kisebb a térfogata, így könnyebben kezelhető és szállítható
 • granulált iszap – az egyik legdrágább eljárással készített iszap, mely azonban minimális tömeggel és térfogattal rendelkezik, könnyebb a tárolása és az adagolása, jó áron értékesíthető a mezőgazdaságban.

A szennyvíz tisztítás során létrejött iszap elhelyezése

A szennyvíziszap hasznosítására többféle módszer alkalmazható. Elsősorban a rekultiválandó területeken lehet előnyös komposztálni, különösen jól alkalmazható a korábbi bányaterületek újrahasznosításra történő előkészítésére. Talajjavításra is alkalmazhatjuk, leginkább olyan helyeken, ahol szegényes a terület vízellátása, a talaj tápanyagban szegény.

A legismertebb, legnépszerűbb felhasználási terület a szántóföldeken történő elhelyezés. A szennyvíziszap alkalmas a táplálékláncba nem kerülő és a táplálékláncba kerülő növények talajának dúsítására is, azonban kizárólag gabonafélék, takarmánygabonák, kukorica és repcefélék alá.

Nem alkalmazható zöldségesek és gyümölcsösök földjénél, mert ezek a növények az esetleges káros anyagokat beépítik gyümölcsükbe.

Címkék: víz tisztítás

Ezeket a cikkeket olvastad már?